MAGNUS STAD 

**MUSTEL-CITY**

 

Toronto SEO Marketing   -  Toronto SEO Marketing

Antal Besök    -   Antal olika Besökare

 

VAD ÄR Mustelả-City DÅ???

Sedan jag var liten så har jag alltid varit väldigt intresserad av KARTOR.

Jag tycker det är kul att se hur gator, parker och kommunikationer hänger ihop. Att planera det "perfekta" staden har sedan länge varit ett återkommande intresse, och från småskoleåren har MÅNGA olika kartor ritats.

De senaste (och antagligen slutgiltiga) kartorna började jag med 2001 då jag precis flyttat till Stockholm. Staden är därför mycket inspirerad av Stockholm och New York, men även många andra städer som jag rest till och därför tagit intryck av. t.ex .Prag, Barcelona, Paris, Dublin och just New York.

Min Stad heter MUSTELẶ-CITY.  Den har drygt 9 miljoner invånare, en världsstad i ett storstadsområde på 14 miljoner invånare och med en väl utbyggd kollektivtrafik. 

Namnet kommer från staden i mitt "land" Magnusanien när jag var liten. Vid barnviken såg vi som små flera MINKAR, och minken tillhör latinska familjen MUSTELẶ..

OBS: Namnet är egentligen med vanligt A i slutet men har här bytts för att inte sidan ska bli lätt sökbar på internet


Från 2001 till 2007 har jag successivt byggt på och utvecklat staden, och här nedan är en liten beskrivning av hur jag byggt upp MIN STAD.


Detta nedan är MUSTELẶ-CITY. Uppbyggt av 77 st handritade A4-sidor. Därefter inskannade i datorn och sammanfogade till EN stor karta.

Stora Kartan  -  Största Kartan  -  Innerstan

Varje A4-sida är Handritad och ifylld med färgpennor. (texten är dock tillagd med dator efter inskanning)

Skalan på A4-sidorna är 1:20000, dvs 1 cm = 200 meter. Varje A4-sida skildrar alltså 6.000 X 4.200 meter (25,2 kvadratkilometer)


MUSTELẶ-CITY, MC i siffror och info.... 

# C:a 8.500.000 invånare (jmf NYC=8.400.000, Stockholm=1.250.000)

# En yta av c:a 1.400 kvadratkilometer (jmf NYC=1.214, Stockholm=380)

# Invånartäthet på c:a 6.000 per kvkm  (jmf NYC=10.000, Stockholm=3.300)

# Höjdläge. 0 - 538 meter i innerstaden. (Mount St Cecilia 538 meter)

# Indelad i 5 kommuner (Borough) MUSTELẶ (GuCePi=Innerstaden), Agardh, Wards, Lowen och Quaford.

(GuCePi kallas innerstaden eftersom de 3 största öarna heter Guinness Island, Cecilia Island och Piedmont Island)

 


Innerstaden, dvs de mer centrala delarna av staden, består av ett antal öar sammanknutna med fastlandet av broar och tunnlar.

Innerstaden (jfr Stockholm innanför Tullarna, eller Manhattan i New York) är i stort sett ritad på 4 A4-sidor

Sammanfogade blir dom till en BILD     Innerstan

Med Innerstadens övre delar ser bilden ut såhär..

Jämförelse i storlek med STOCKHOLM och NEW YORK, så ser det ut såhär.


Förutom "innerstaden" MUSTELẶ-GuCePi (1,45 miljoner inv) består ju staden av 4 andra kommuner.

Agardh Borough (2,43 milj.) i väster, Wards Borough (1,25 milj.) i söder, Lowen Borough (2,61 milj.) i öster och Quaford Borough (450000) i norr.

KLICKA HÄR FÖR ALLA 77-DELARNA SOM INGÅR I STADEN


STORSTADSOMRÅDET CAPITOLIA består förutom MUSTELẶ-CITY av 9 andra län (county) och har c:a 14 miljoner invånare.

 Greenmont (1 miljon inv), Northland (500.000 inv), Gulf (1,2 milj inv), Darling (900.000 inv), Marisia (600.000 inv), Rivermouth (1 miljon inv), Bookend (400.000 inv), Middlesex (400.000 inv) oc Peninsula (500.000 inv).

# MUSTELẶ-CITY´s skärgård ligger öster om MC och mellan GULF och DARLING med tusentals små och stora öar och skär

 


KOLLEKTIV TRAFIK

Varje stor stad måste ha en väl fungerande Kollektivtrafik. Precis som i Stockholm och framför allt New York så är Tunnelbanan väl utbyggd i MC. (BLÅ TÅG)

15 olika tunnelbanelinjer A till O trafikerar staden, genom innerstaden och vidare ut i förorterna. 3 av linjerna är RINGLINJER som binder ihop flera av de övriga linjerna.

Och med hela stadens bilder

Som "tunnelbanekarta" ser det ut såhär

Och vidare ut i HELA staden


Fast Tunnelbanan är ju "bara" EN del av kollektivtrafiken. Det finns även pendeltåg som går längre ut i staden ytterområde. CAPITOLIA kallas storstadsområdet med 14 miljoner invårnare.

9 st pendeltågsliner går från eller genom innerstaden ut till ytterstäderna (GULA TÅG)

Och längre utåt i Capitolias ytterområden.Som den spårvägsförespråkare jag är, har min stad såklart oxå SPÅRVAGN i Innerstaden

Likt Dublin. Prag, Göteborg och flera andra städer går spårvagnen längs de stora gatorna i innerstaden (RÖDA SPÅRVAGNAR)


FLYG.....

Sedan liten är ett annat intresse FLYGPLAN.. :-) Därför blev flygplatserna en viktig del av min stad

MUSTELẶ-CITY har 3 stora flygplatser.. CARMICHAEL, MINKBAY och CARLSCROWN.

Största MC Carmichael ligger i Nordvästra hörnet. Omgiven av vissa bostadsområden (jmf New York JFK-airport)

5 st landningsbanor där MINST 3 kan användas samtidigt...

Till MCC tar man sig både med flera motorvägar, 2 Tunnelbanelinjer, 1 pendeltågslinje samt snabbtåg från City.

Terminalområdet är uppbyggt för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt

Andra största flygplatsen heter MINKBAY och ligger oxå omgiven av bostadsområden i östra delen av staden. (jmf New York LaGuardia eller Stockholm Bromma)

Till MCM tar man sig med motorväg och 1 tunnelbanelinje (Just denna linje går för övrigt från flygplatsen MCC i väster, via innerstaden och förbi MCM. Bra för dom som måste byta flygplats)

3:e största flygplatsen är CARLSCROWN som ligger utanför själva staden MC. CCA ligger i länet Rivermouth. (jmf New York - Newark Airport)

Flygplatsen ligger dock bara 20-25 kilometer från centrala MC.

Andra små flygplatser inom staden är t.ex. CITY DOCK AIRPORT (jmf London City Airport)


MUSTELẶ-CITY´s placering i övriga landskapet

Den GULA delen i Mitten är MUSTELẶ-CITY, och är c: 40*40 km..

# Det bruna området väster om MC är bergsområde, vilket gör att skidåkning och bergsklättring finns inom kort avstånd (100-150 km).

# Strax öster om MC (vid bokstäverna MU) är stadens skärgård. (Jfr Stockholms skärgård)

# Från MC över bukten till Bedro går kryssningsbåtar. 15 timmar enkel resa (Jfr med Stockholm-Helsingfors = 16 timmar)

# Från staden sydost går halvön Marisia Island (ner mot Cape StPatrick) 150 km lång med flera stränder. (Jfr med Long Island)

Jämförelse med SVERIGE