STEG 2b: Gör en enkel hemsida utan program för Webdesign

 

Att göra sin enkla hemsida UTAN ett program för Webdesign är klart mycket svårare. Får att helt behärska tekniken måste man kunna en hel del om HTML-kodning. Man kan hitta många bra HTML-skolor på nätet. Sök på http://www.google.se  efter html-skola så hitta man nog bra länkar.

MEN, en ENKEL hemsida är ganska basic att skriva i HTML ändå.

VAR SKRIVER MAN KODEN

Jag skriver ofta koden i programmet ANTECKNINGAR eller WORDPAD som oftast finns under START->PROGRAM->TILLBEHÖR

Kort Guide: 

<html>
<head>
<title> HEMSIDA </title>
</head>

<body>

</body>

</html>


Vad man har nu är en HELT tom vit sida som bara heter HEMSIDA. Den ser ut så här..  Det man vill fylla hemsida med skriver man i utrymmet MELLAN <body> och </body>    


TEXT: Där kan man skriva en massa text, men då kommer sidan bara att fyllas från vänster till höger. Det blir alltså inga radbyte, även om du gör radbyte i koden.  Vill man göra ett radbyte så skriver man koden   <br>  där man vill ha radbytet.   Vill man ha en horisontell linje så skriver man koden <hr>

Vill man ha fetstil någonstans, eller om man vill ha vissa delar centrerade, så får man koda just den biten det gäller (ge den en regel). Kortfattat kan man säga att man börjar en "regel" med  <regel> och avslutar regeln med  </regel>    Skriver jag t.ex. denna text mellan <body> och </body>

Hejsan. Jag heter <b> MAGNUS NILSSON </b> och bor i <i>Stockholm</i> och <big>trivs här</big> så ser det ut såhär

Hejsan. Jag heter MAGNUS NILSSON och bor i Stockholm och trivs här

Vill man ha en del av texten centrerad så skriver man den texten mellan   <center> och </center>


BILDER: Att lägga in bilder på en hemsida som man kodar själv är lite knepigare, men inte svårt ändå. Först måste man se till att bilderna inte är för stora från början. Minska ner bildernas storlek i ett bildprogram till typ max 800*600 pixlar.

Om ni håller på med att lägga bilder på hemsidans förstasida (index.html) som ska synas på http://hem.operator.se/minhemsida och själva bilden heter   bild.jpg  så skriver man koden såhär.

<img src="http://hem.operator.se/minhemsida/bild.jpg">   eller om bilden ligger i samma mapp som sidan så räcker det ofta med  

 <img src="bild.jpg"> 

(att kombinera reglerna ovan med bild:  skriver man  <center><img src="bild.jpg"></center>   så får man en centrerad bild..)


LÄNKAR: Att länka till en annan sida när man klickar på en text är lätt. Om texten man vill klicka på är   MAGNUS HEMSIDA och man vill bli länkad till min hemsida så kodar man såhär

<a href="http://msida.se">MAGNUS HEMSIDA</a>

(att kombinera regeln ovan med bild:  skriver man   <a href="http://msida.se">  <img src="bild.jpg">  </a>  så blir man länkad till min hemsida om man klickar på bilden..)


OK, alla hänger med??  Om ni alltså vill koda en sida som ser ut såhär   så skriver ni hela koden nedan i anteckningar


<html>

<head>
<title> HEMSIDA </title>
</head>

<body>
Hejsan. Här är nu en testsida skriven i HTML-kod. <br>
<b>Denna textbiten är fetstil </b>
<i> medan denna biten är kursiv </i> <br>
<hr>
<center>Efter en horisontell linje så ville jag ha lite centrerad text </center>
<br>
<big>Kanske lite större text</big>
<br>
<img src="http://download.msida.se/hemsidor/testbild2b.jpg">
<br>
Eller utan hela adresskoden
<br>
<img src="testbild2b.jpg">
<br>
Och här en länk till <a href="http://msida.se">MAGNUS HEMSIDA</a>
<br>
</body>

</html>


TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN