STEG 2a: Gör en enkel hemsida med hjälp av program för Webdesign (T.ex. Frontpage eller Composer)

 

Det enklaste sättet att göra en enkel hemsida är att använda sig av ett program för webdesign. I Microsoft Office-paketet finns programmet Microsoft Frontpage och i webläsaren Netscape finns Netscape Composer. Dessa program fungerar ungefär som att göra ett dokument i Word eller en presentation i Powerpoint. Man behöver alltså inte kunna HTML-koder för att göra sidan.

Jag ska här visa lite hur det går till i Frontpage.

Att skriva vanligt är som sagt väldigt lätt. Bara skriv och välj teckenstorlek, fetstil eller kursivt eller byt teckensnitt. JÄTTELÄTT som MatTina skulle sagt.

BAKGRUNDSFÄRG ELLER TEXTFÄRG

Klicka på FORMAT och där kan man ändra lite olika färger på sidan..

BILDER och LÄNKAR

Att lägga in en bild är också väldigt lätt. Tänk bara först på att bilden inte är för stor från början. (900*600 pixlar täcker nästan hela rutan). Man kan minska storleken på bilden i ett bildprogram först innan man lägger in den. Annars man man lägga in den och förminska visningsstorleken i Frontpage (markera bilden och ta tag i ena hörnan och dra ner bilden till lämplig storlek)

Med den gula bildsymbolen i Frontpage kan man infoga en bild. Kom ihåg att bilden ligger i samma mapp som själva websidan (även i datorn) för annars kan länkningen bli fel när man flyttar över filerna till hemsideutrymmet.

Högra knappen med jordgloben, är "hyperlink". Om man skrivit en text och markerar den, så kan man klicka på jordgloben för att lägga en adress dit man länkas när man klickar på texten

 


När allt är klart så sparar man sidan på datorn under nå´t bra namn.   index.html måste användas om man vill att den ska vara hemsidans förstasida eller huvudsidan i en mapp.

Kopiera filen från din dator till rätt plats på hemsideutrymmet...


TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN