STEG 1:  Komma åt ditt hemsideutrymme, vanligtvis med FTP-program

 

Via din bredbandsoperatör har du säkert fått uppgifter om ditt hemsidekonto.

T.ex.

Din hemsida har antagligen adressen    http://hem.operator.se/minhemsida

FTP-PROGRAM

Lättast (tycker jag) är att använda ett FTP-program för att föra över filerna från din dator till ditt hemsideutrymme. Gå in på http://www.download.com och ladda ner ett ftp-program. Sök på FTP i sökrutan. (Smart FTP eller WS_FTP tycker jag är bra)

Guiden nedan är för Smart FTP   http://www.smartftp.com/   

Man väljer yourserver.com och skriver din ftp-server där istället (I vårt ex.  ftp.operator.se). Skriv sedan användarnamnet  (minhemsida) och passwordet i rätt ruta. Logga in med knappen     . Klicka därefter    för att lägga rutorna ovanpå varandra. Då kan man lätt flytta (kopiera) filer från undre rutan (som är din dator) till övre rutan (som är ditt hemsidautrymme)


UTAN FTP-PROGRAM

Man kan även flytta filer från din dator till hemsideutrymmet UTAN ett rent ftp-program, om man har en relativt ny webläsare (Internet Explorer eller Netscape t.ex.)

Skriv in ditt ftp-servernamn i adressfältet och fyll sen i användarnamn och password

När du loggat in så kommer det att se ut som nedan. Alla filer och mappar som finns på ditt hemsideutrymme syns där då.

Lättast att hantera vidare (tycker jag) är att klicka på MAPPAR uppe vid fram- och tillbakaknapparna. Då blir bilden såhär.

Då kan man lätt hitta sina filer på datorn och flytta över till hemsideutrymmet. Ditt hemsideutrymme ser nu ut som vilken mapp som helst på datorn, dit man kan kopiera eller flytta filer. Sidan fungerar nu precis som UTFORSKAREN.

Man kan även kopiera filerna i en UTFORSKARE och sen klistra in dessa när man står i FTP-sidan på hemsideutrymmet.

MAPPINFO

Den sidan som ska synas när man skriver in hemsideadressen   http://hem.operator.se/minhemsida   måste ha filnamnet   index.html  och ligga "överst" i mappstrukturen, alltså ska finnas i den bild man får upp först när man loggar in. Alla övriga sidor (t.ex. foto.html) som läggs "överst" i strukturen får adress likt exemplet   http://hem.operator.se/minhemsida/foto.html

Gör man en mapp "överst" (t.ex. mapp med namnet  foto) då kan man lägga en sida som heter index.html i den mappen och då kommer man åt den sidan genom adressen  http://hem.operator.se/minhemsida/foto    Övriga sidor i DEN mappen får t.ex. adressen   http://hem.operator.se/minhemsida/foto/foto1.html

Angående bilder så tycker jag att det är smidigast att ha alla bilder i SAMMA mapp som sidan där bilderna syns på. T.ex. Alla bilder som ligger på förstasidan måste finnas "överst" i mappstrukturen, medan bilder som syns på sidan  ../foto/foto1.html  ligger i mappen foto.


FÖRSLAG: Jag föreslår att man gör en mapp på datorn som ska se exakt likadan ut som "mappen" för hemsideutrymmet. Då kan man göra hela hemsidan i datorn och sen flytta allt innehållet i mappen till hemsideutrymmet.


TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN